Art. 12. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  12

Strony będą wspierać projekty realizowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Projekty te będą realizowane zgodnie z zakresem kompetencji Stron.