Art. 10. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  10

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę szkół i uczelni artystycznych, a w szczególności:

1)
wymianę grup uczniowskich i studenckich, a także kadry pedagogicznej oraz nauczycieli akademickich wymienionych wyżej instytucji;
2)
udział przedstawicieli szkół artystycznych w konferencjach, seminariach, kolokwiach i sesjach dotyczących kształcenia artystycznego i teorii sztuki, organizowanych przez drugą Stronę;
3)
wzajemne informowanie się o imprezach artystycznych (kursy, konkursy, warsztaty, festiwale).

Warunki finansowe współpracy będą uzgadniane bezpośrednio przez zainteresowane instytucje.