Art. 1. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  1
1.
Strony będą kontynuować wymianę zespołów artystycznych w ramach międzynarodowych festiwali teatralnych, muzycznych i folklorystycznych, jak również innych znaczących imprez kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie przygotowań i organizacji obchodów Roku Chopina - 2010.
2.
Szczegóły dotyczące wyboru zespołów artystycznych, ich repertuaru, programu pobytu i terminów występów Strony uzgodnią w drodze kontaktów roboczych.
3.
Strony będą w ramach swoich możliwości wspierać udział przedstawicieli drugiej Strony w znaczących, prestiżowych festiwalach:
1)
w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w:
a)
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień",
b)
Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi" w Lublinie,
c)
Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju,
d)
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem,
e)
Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
f)
Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Święto Dzieci Gór'",
g)
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT w Toruniu,
h)
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Konfrontacje Teatralne" w Lublinie,
i)
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym DIALOG we Wrocławiu,
j)
Międzynarodowym Przeglądzie Konkursowym Triennale Grafiki w Krakowie,
k)
Międzynarodowym Wielokulturowym Festiwalu GALICJA Polska-Przemyśl, Bratysława-Preszów,
l)
Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku,
m)
Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym "Chopin i jego Europa" w Warszawie;
2)
w Republice Słowackiej w szczególności w:
a)
Międzynarodowym Festiwalu "Bratysławski Festiwal Muzyczny",
b)
Festiwalu Twórczości Współczesnej "Melos-Etos" w Bratysławie,
c)
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Nitra Teatralna",
d)
Międzynarodowym Przeglądzie Konkursowym "Triennale Plakatu" w Trnawie,
e)
Biennale Ilustracji Bratysława 2009,
f)
Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych "Projekt Istropolitana" w Bratysławie,
g)
Festiwalu Teatrów Europy Środkowej w Koszycach,
h)
Międzynarodowym Festiwalu "Koszycka Wiosna Muzyczna",
i)
Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych w Bańskiej Bystrzycy,
j)
Międzynardowym Festiwalu Teatralnym "Bratysława w ruchu",
k)
Środkowoeuropejskim Festiwalu Sztuki Koncertowej w Żylinie,
l)
Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Alternatywnych "Tempus Art" w Rożnawie,
m)
Letnim festiwalu teatralnym i operowym "Zamkowe Gry Zwolenskie".