Słowacja-Polska. Porozumienie o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Warszawa.2006.07.07.

Monitor Polski

M.P.2007.13.129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2006 r.

POROZUMIENIE
z dnia 7 lipca 2006 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.I 2265-17-2006/SW/80

Ambasada Republiki Słowackiej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 15 w związku z artykułem 6 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zawarcie Porozumienia o zmianie załącznika nr 3 do wymienionej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 3 - Wykaz miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych - po liczbie porządkowej 38 dodaje się liczbę porządkową 39 w brzmieniu:

Lp.Przejście graniczneZnak granicznyRodzaj ruchuCzynne w okresieGodziny otwarcia
39Muszyna-LegnavaII/15/10pieszy, rowerowy, narciarskicałorocznie600-2000

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia przez Rząd Republiki Słowackiej zgody na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 24 marca 2006 r.

Ambasada Republiki Słowackiej

w Warszawie

Nr 1426/2006

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Słowackiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr DPT.I 2265-17-2006/SW/80 z dnia 24 marca 2006 r. dotyczącej zmiany załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej dnia 1 lipca 1999 r. w Trstenie, następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 15 w związku z artykułem 6 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zawarcie Porozumienia o zmianie załącznika nr 3 do wymienionej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 3 - Wykaz miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych - po liczbie porządkowej 38 dodaje się liczbę porządkową 39 w brzmieniu:

Lp.Przejście graniczneZnak granicznyRodzaj ruchuCzynne w okresieGodziny otwarcia
39Muszyna-LegnavaII/15/10pieszy, rowerowy, narciarskicałorocznie600-2000

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia przez Rząd Republiki Słowackiej zgody na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.".

Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie ma zaszczyt oznajmić, że Rząd Republiki Słowackiej wyraża zgodę na propozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącą zawarcia Porozumienia między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej dnia 1 lipca 1999 r. w Trstenie, w drodze wymiany not.

Zgodnie z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i niniejsza nota stanowią Porozumienie między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej dnia 1 lipca 1999 r. w Trstenie, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 6 lipca 2006 r.