Słowacja-Polska. Porozumienie o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Warszawa.2006.04.14.

Monitor Polski

M.P.2006.44.470

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 2006 r.

POROZUMIENIE
z dnia 14 kwietnia 2006 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.I-2265-17-2002/SW/1

Ambasada Republiki Słowackiej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej i ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 1 ustęp 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy następującej treści:

W załączniku nr 1 - Wykaz istniejących przejść granicznych - liczba porządkowa 6 otrzymuje brzmienie:

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznegoRodzaj ruchuMiejsce odpraw granicznychUwagi
6Łysa Polana - Tatranská Javorinadrogoweosobowy, towarowyŁysa Polana

Rzeczpospolita Polska

ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowackiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Słowackiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2006 r.

Ambasada Republiki Słowackiej

w Warszawie

Nr 1478/2006

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Słowackiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr DPT.I-2265-17-2002/SW/1 z dnia 2 stycznia 2006 r. dotyczącej zmiany załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej i ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 1 ustęp 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy następującej treści:

W załączniku nr 1 - Wykaz istniejących przejść granicznych - liczba porządkowa 6 otrzymuje brzmienie:

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznegoRodzaj ruchuMiejsce odpraw granicznychUwagi
6Łysa Polana - Tatranská Javorinadrogoweosobowy, towarowyŁysa Polana

Rzeczpospolita Polska

ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowackiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Słowackiej wyrazy swojego wysokiego poważania."

Ambasada Republiki Słowackiej ma zaszczyt oznajmić, że Rząd Republiki Słowackiej wyraża zgodę na propozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącą zawarcia Porozumienia między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., w drodze wymiany not.

Zgodnie z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych i nota niniejsza stanowią Porozumienie między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie z dniem doręczenia noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Słowackiej korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT I 2265-17-2006/SW

Ambasada Republiki Słowackiej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej i nawiązując do noty nr 1478/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. dotyczącej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., ma zaszczyt zawiadomić, że wymienione porozumienie weszło w życie w dniu 14 kwietnia 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej wyrazy najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2006 r.