Skutki prawne konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.

Monitor Polski

M.P.1936.72.

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 marca 1936 r.