§ 4. - Skup pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne.

Monitor Polski

M.P.1951.A-57.757

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  4.
Skup pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne odbywa się wyłącznie w punktach do tego ustanowionych i przez pracowników wyznaczonych do tych czynności.

Punkty skupu ustala naczelnik urzędu celnego w zależności od miejscowych warunków.

W miarę możności do obsługiwania każdego punktu skupu należy wyznaczyć 2 pracowników.

W razie potrzeby punkty skupu powinny być czynne całą dobę, również w niedziele i święta.