§ 11. - Skup pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne.

Monitor Polski

M.P.1951.A-57.757

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  11.
Koszty przesłania pocztą pieniędzy zagranicznych do Narodowego Banku Polskiego pokrywa urząd celny. Koszty przesłania pocztą urzędowi celnemu równowartości pieniędzy zagranicznych w złotych pokrywa Narodowy Bank Polski.