Skrócenie czasu praktyki zawodowej wymaganej od kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii II.

Monitor Polski

M.P.1964.46.228

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 9 lipca 1964 r.
w sprawie skrócenia czasu praktyki zawodowej wymaganej od kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii II.

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r., o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) oraz § 239 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 295) zarządza się, co następuje:
Okres 1 roku i 6 miesięcy praktyki zawodowej wymaganej przepisami § 195 ust. 2 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych skraca się do 1 roku dla wszystkich osób, wykonujących zawód kierowcy i posiadających prawo jazdy kategorii III, a ubiegających się o prawo jazdy kategorii II.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1965 r.