Monitor Polski

M.P.1974.21.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1975 r.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1974 r.