Monitor Polski

M.P.1974.21.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1975 r.
§  2.
1. 1 W skład podstawy wymiaru renty inwalidzkiej wchodzą:
1) dla oficerów i chorążych oraz podoficerów w stopniu plutonowego lub wyższym:
a) uposażenie według posiadanego stopnia wojskowego przewidziane w przepisach o uposażeniu żołnierzy dla żołnierza zawodowego w odpowiednim stopniu wojskowym przy wysłudze do 2 lat,
b) uposażenie według stanowiska służbowego, typowego dla posiadanego stopnia wojskowego,
c) należne na zajmowanym ostatnio w wojsku stanowisku służbowym dodatki do uposażenia o charakterze stałym, wchodzące w skład podstawy wymiaru emerytury lub renty dla żołnierzy zawodowych,
2) dla szeregowców, starszych szeregowców oraz podoficerów w stopniu kaprala i starszego kaprala:
a) uposażenie według stopnia wojskowego, przewidziane w przepisach o uposażeniu żołnierzy dla plutonowego zawodowego przy wysłudze do 2 lat,
b) uposażenie według stanowiska służbowego typowego dla stopnia plutonowego,
c) pobierany ostatnio w wojsku dodatek za klasę kwalifikacyjną.
2. Dla żołnierzy służby okresowej uposażeniem według stanowiska służbowego typowego dla posiadanego stopnia wojskowego (ust. 1 pkt 1 lit. b) jest uposażenie należne żołnierzowi na stanowisku służbowym zajmowanym ostatnio w wojsku.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (M.P.75.39.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 1975 r.