Monitor Polski

M.P.1974.21.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1975 r.
§  1. Zarządzenie określa składniki uposażenia wchodzące w skład podstawy wymiaru renty dla inwalidów wojskowych i ich rodzin - jeżeli podstawę tę ma stanowić odpowiednie uposażenie żołnierza zawodowego.