§ 5. - Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1957.74.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1960 r.
§  5. 2
1.
Kadencja komisji (Komisji Odwoławczej) trwa 2 lata.
2. 3
W skład każdej komisji wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz jako członkowie: czterej przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Zawodowego Marynarzy i Rybaków Morskich, zwanego dalej "Zarządem Głównym Związku Zawodowego", i 6 przedstawicieli armatorów żeglugi międzynarodowej, których siedziba znajduje się w terytorialnym zasięgu działania komisji..
3. 4
W skład Komisji Odwoławczej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz 15 członków, w tym 4 przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Zawodowego i przynajmniej 5 przedstawicieli armatorów.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1959 r. (M.P.59.10.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 stycznia 1959 r.
3 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 19 września 1960 r. (M.P.60.76.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1960 r.
4 § 5 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 19 września 1960 r. (M.P.60.76.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1960 r.