§ 25. - Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1957.74.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1960 r.
§  25.
W sprawach nie unormowanych w zarządzeniu stosuje się przepisy postępowania administracyjnego.