§ 24a. - Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1957.74.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1960 r.
§  24a. 16
W razie orzeczenia kary z art. 67 pkt 7 bieg kary liczy się od dnia, w którym został rozwiązany stosunek pracy.
16 § 24a zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1959 r. (M.P.59.10.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 stycznia 1959 r.