§ 15a. - Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1957.74.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1960 r.
§  15a. 13
Przewodniczący komisji może zwrócić sprawę rzecznikowi w celu uzupełnienia dochodzenia.
13 § 15a dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1959 r. (M.P.59.10.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 stycznia 1959 r.