Art. 7. - Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

Monitor Polski

M.P.2006.75.750

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.
Artykuł  7
1.
Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie następowała w 35 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w euro, w dniu 15 czerwca i 15 grudnia danego roku (po upływie dwuletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu).
2.
Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności (po upływie dwuletniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu).