Art. 6. - Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

Monitor Polski

M.P.2006.75.750

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.
Artykuł  6
1.
Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktów będą wyrażone w euro.
2.
Udział towarów i usług polskiego pochodzenia w dostawach, finansowanych w ramach niniejszej umowy, nie może być niższy niż 80 % (słownie: osiemdziesiąt procent). Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących tego udziału i/lub dostarczenia oficjalnego świadectwa pochodzenia.
3.
Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Serbii i Czarnogóry w ramach niniejszej umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.