Art. 14. - Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

Monitor Polski

M.P.2006.75.750

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.
Artykuł  14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą umową będzie prowadzona w języku angielskim.