Art. 10. - Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

Monitor Polski

M.P.2006.75.750

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.
Artykuł  10
1.
W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w euro na imię Crnogorska komercijalna banka o nazwie "Kredyt w pomocy wiązanej dla Rady Ministrów Serbii i Czarnogóry" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz spłat kapitałowych i odsetek. Crnogorska komercijalna banka działający w imieniu Rady Ministrów Serbii i Czarnogóry, otworzy rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego i Crnogorska komercijalna banka zawrą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej umowy, Porozumienie Bankowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.