Sąd Kartelowy.

Monitor Polski

M.P.1939.126.297

Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1939 r.