Rządowy program realizacji postanowień I Krajowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Monitor Polski

M.P.1974.4.21

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 stycznia 1974 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 19 stycznia 1974 r.
w sprawie rządowego programu realizacji postanowień I Krajowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej akceptuje przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza program Rządu PRL w zakresie realizacji postanowień I Krajowej Konferencji PZPR.
Sejm stwierdza, iż program ten oznacza nowy doniosły krok na drodze polepszania warunków życia ludzi pracy i służyć będzie dalszemu dynamicznemu rozwojowi kraju. Przedstawiony przez Rząd program jest wyrazem konsekwentnej realizacji zadań wytyczonych przez VI zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i stanowiących platformę Frontu Jedności Narodu.