§ 8. - Rozwój ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1982.9.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1982 r.
§  8. 
Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego:
1)
zapewnią w budżetach terenowych środki na uzupełnienie Funduszu Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych,
2)
uwzględnią potrzeby w zakresie rekultywacji i melioracji gruntów, przeznaczonych pod pracownicze ogrody działkowe,
3)
wyznaczą wyspecjalizowane służby inwestycyjne, w szczególności wojewódzkie zarządy inwestycji rolniczych, do pełnienia funkcji inwestorów zastępczych przy budowie, modernizacji i kapitalnych remontach pracowniczych ogrodów działkowych.