§ 2. - Rozwój ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1982.9.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1982 r.
§  2. 
Grunty przeznaczone pod stałe pracownicze ogrody działkowe powinny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych województw, miast (miast i gmin).