Rozwiązanie okręgowych komisji wyborczych i wojewódzkich komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1992.19.145

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 czerwca 1992 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych komisji wyborczych i wojewódzkich komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 1991 r.

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 59, poz. 252) i art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) Państwowa Komisja Wyborcza postanawia:
Rozwiązać okręgowe komisje wyborcze i wojewódzkie komisje wyborcze, powołane do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 1991 r., w związku z wykonaniem przez te komisje ich ustawowych zadań.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.