Rozwiązanie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.444

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 75 sygn. akt III SW 5/15, Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Rozwiązuje się Okręgową Komisję Wyborczą w Katowicach i obwodowe komisje wyborcze, powołane dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 75, w związku z wykonaniem ich ustawowych zadań.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.