§ 2. - Rozwiązanie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie i obwodowych komisji wyborczych właściwych dla okręgu wyborczego nr 27 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.24.269

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2006 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.