Rozszerzenie zakazu przelotu statków powietrznych na obszar odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.

Monitor Polski

M.P.1938.247.561

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1938 r.