§ 2. - Rozszerzenie obowiązku świadczenia usług transportowych.

Monitor Polski

M.P.1957.46.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1957 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.