§ 1. - Rozszerzenie obowiązku świadczenia usług transportowych.

Monitor Polski

M.P.1957.46.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1957 r.
§  1.
1.
Obowiązek świadczenia usług transportowych samochodami osobowymi rozszerza się na akcję spisu rolnego w 1957 r.
2.
Obowiązek ten obejmuje obszar całego Państwa.