Rozszerzenie obowiązku świadczenia usług transportowych.

Monitor Polski

M.P.1957.46.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 17 maja 1957 r.
w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie świadczenia usług transportowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 49, poz. 359 i z 1953 r. Nr 43, poz. 214) zarządza się, co następuje:
1.
Obowiązek świadczenia usług transportowych samochodami osobowymi rozszerza się na akcję spisu rolnego w 1957 r.
2.
Obowiązek ten obejmuje obszar całego Państwa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.