§ 3. - Rozliczenia za energię elektryczną zużywaną przez silniki elektryczne w rolnictwie. - M.P.1960.17.84 - OpenLEX

§ 3. - Rozliczenia za energię elektryczną zużywaną przez silniki elektryczne w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1960.17.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1962 r.
§  3.
W razie dokonywania rozliczeń za pobraną przez silniki energię elektryczną w oparciu o urządzenia mierzące ilość obrotów lub czas pracy silnika należy przy sporządzaniu zestawień statystycznych ilość pobranej energii elektrycznej obliczać dzieląc wysokość pobranej opłaty przez stawkę:

zł 0,78 dla indywidualnych gospodarstw rolnych (pkt V b taryfy określonej w § 1),

zł 0,45 dla jednostek gospodarki uspołecznionej (pkt V c taryfy określonej w § 1).