§ 2. - Rozliczenia za energię elektryczną zużywaną przez silniki elektryczne w rolnictwie. - M.P.1960.17.84 - OpenLEX

§ 2. - Rozliczenia za energię elektryczną zużywaną przez silniki elektryczne w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1960.17.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1962 r.
§  2.
Przy poborze energii elektrycznej w jednostkach gospodarki uspołecznionej (pkt V c taryfy rolniczej dla oświetlenia, napędu i grzejnictwa określonej w § 1) przez przewoźne zespoły silnikowe przyłączane bezpośrednio do sieci niskiego napięcia oraz przez silniki przyłączone do instalacji odbiorczych nie zaopatrzonych w liczniki, o ile takie silniki (zespoły silnikowe) posiadają:
a)
zainstalowane i oplombowane przez dostawcę urządzenia do pomiaru ilości obrotów silnika, a znamionowa synchroniczna liczba obrotów silnika na minutę wynosi 1500 - wysokość opłaty oblicza się według wzoru:

P x N x 0,45 zł,

w którym:

P - moc znamionowa silnika w kW,

N = liczba obrotów silnika wykazana w okresie obrachunkowym przez urządzenie pomiarowe w setkach tysięcy obrotów;

b)
zainstalowane i oplombowane przez dostawcę liczniki czasu pracy silnika - wysokość opłaty oblicza się według wzoru:

P x t x 0,4 zł,

w którym:

P = moc znamionowa silnika w kW,

t = liczba godzin pracy silnika wykazana przez licznik czasu.