§ 3. - Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.287

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 stycznia 1995 r.