§ 2. - Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.287

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  2.
Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do odmiennego uregulowania godzin pracy niektórych grup pracowników, w granicach norm określonych w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.