Rozdrabnianie, poza obrębem składów celnych, towarów włókienniczych, sprowadzanych do przerobu na surowiec włókienniczy.

Monitor Polski

M.P.1936.31.59

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1936 r.