Monitor Polski

M.P.2001.38.610

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 października 2001 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 października 2001 r.
w rocznicę śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji, zebrany na swoim pierwszym posiedzeniu, oddaje hołd pamięci Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego kapłana, obrońcy życia nienarodzonych, patrioty i kapelana "Solidarności", zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL przed 17 laty. Jego męczeńska śmierć i przesłanie "Zło dobrem zwyciężaj" legły u źródeł polskiej niepodległości i demokracji. Mimo to do dnia dzisiejszego nie zostały ujawnione wszystkie "mechanizmy zła", a inspiratorzy zbrodni nie zostali ukarani. Sejm stwierdza, że zbrodnia dokonana na Słudze Bożym Ks. Jerzym Popiełuszce wymaga potępienia i napiętnowania.