§ 5. - Roboty i czynności, których wykonywanie jest zabronione w pobliżu obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

Monitor Polski

M.P.1964.20.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1964 r.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.