Rewaloryzacja wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1985 dla celów emerytalno-rentowych.

Monitor Polski

M.P.1986.2.15

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 24 stycznia 1986 r.
w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1985 dla celów emerytalno-rentowych.

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 94, Nr 62, poz. 283, Nr 73, poz. 323 i z 1985 r. Nr 13, poz. 54) zarządza się, co następuje:
1.
Wartość produktów rolnych sprzedanych przez rolników jednostkom gospodarki uspołecznionej w latach 1977-1985 ulega rewaloryzacji przy zastosowaniu następujących współczynników rewaloryzacyjnych:
Lp.Rok sprzedaży produktów rolnychWspółczynnik rewaloryzacyjny
119774,273
219784,077
319793,816
419803,515
519812,060
619821,368
719831,222
819841,107
919851,000
2.
Rewaloryzacji dokonuje się przez pomnożenie wartości sprzedanych produktów rolnych w poszczególnych latach okresu, o którym mowa w ust. 1, przez odpowiedni dla danego roku współczynnik rewaloryzacyjny.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 czerwca 1983 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1982 dla celów emerytalno-rentowych (Monitor Polski Nr 19, poz. 111),
2)
zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 lutego 1984 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1983 dla celów emerytalno-rentowych (Monitor Polski Nr 8, poz. 55),
3)
zarządzenie Ministra, Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 lutego 1985 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1984 dla celów emerytalno-rentowych (Monitor Polski Nr 3, poz. 23).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie przy ustalaniu wysokości emerytur i rent, do których pobierania prawo powstało po dniu 31 grudnia 1985 r.