Rewaloryzacja wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1984 dla celów emerytalno-rentowych.

Monitor Polski

M.P.1985.3.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 1 lutego 1985 r.
w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1984 dla celów emerytalno-rentowych.

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 94 i Nr 62, poz. 283 oraz Nr 73, poz. 323) zarządza się, co następuje:
1.
Wartość produktów rolnych sprzedanych przez rolników jednostkom gospodarki uspołecznionej w latach 1977-1984 ulega rewaloryzacji z zastosowaniem następujących współczynników rewaloryzacyjnych:
Lp.Rok sprzedaży produktów rolnychWspółczynnik rewaloryzacyjny
119773,860
219783,683
319793,447
419803,175
519811,861
619821,236
719831,104
819841,000
2.
Rewaloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie wartości sprzedanych produktów rolnych w poszczególnych latach okresu, o którym mowa w ust. 1, przez odpowiedni dla danego roku współczynnik rewaloryzacyjny.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1985 r.