Rejonizacja hodowli owiec.

Monitor Polski

M.P.1963.56.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 7 lipca 1963 r.
w sprawie rejonizacji hodowli owiec.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 54, poz. 310) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa:
1)
o owcach rasy merynos bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć owce tej rasy:
a)
typu wełnistego o wełnie w sortymencie głównym 64’S(A),
b)
typu wełnisto-mięsnego o wełnie w sortymencie głównym 62’S(AB),
c)
typu mięsnego (pogrubionego) o wełnie w sortymencie głównym 60’S(B),
2)
o owcach długowełnistych polskich (krzyżówkowych) - należy przez to rozumieć owce, powstałe z krzyżowania owiec miejscowych z owcami ras kent, lein i texel, mające wełnę białą jednolitą w sortymentach głównych:
a)
60’S-58’S (B-BC),
b)
58’S-56’S (BC-C),
c)
56’S-50’S (C-CD),
3)
o owcach pogórza - należy przez to rozumieć owce powstałe z krzyżowania owcy miejscowej z owcami ras cygaj lub fryz, mające wełnę białą jednolitą w sortymentach głównych 58’S-56’S-50’S (BC-C-CD),
4)
o owcach górskich polskich - należy przez to rozumieć owce, mające wełnę białą mieszaną grubości średniej i półgrubą (owce rasy Cakiel).
1.
Owce rasy merynos uznaje się za odpowiednie do hodowli wielkostadnej (w stadach obejmujących co najmniej 50 sztuk) na terenie całego kraju, z wyjątkiem rejonów owcy górskiej polskiej i owcy pogórza, a w rejonie owcy długowełnistej polskiej w województwach: gdańskim, olsztyńskim, szczecińskim i koszalińskim tam, gdzie warunki środowiskowe na to pozwalają; przydatność środowiska dla wielkostadnej hodowli owcy rasy merynos ustalają właściwe do spraw rolnych organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych tych województw.
2.
Owce rasy merynos typu mięsnego (pogrubionego) uznaje się za odpowiednie do hodowli drobnostadnej (w stadach poniżej 50 sztuk) w rejonie obejmującym:
1)
m.st. Warszawę,
2)
województwo bydgoskie z wyjątkiem powiatu chojnickiego,
3)
w województwie kieleckim - powiaty: białobrzeski, iłżecki, lipski, opatowski, opoczyński, przysuski, radomski, sandomierski, szydłowiecki oraz powiaty miejskie Ostrowiec Świętokrzyski, Radom i Starachowice,
4)
w województwie koszalińskim - powiaty: drawski, szczecinecki, wałecki i złotowski,
5)
w województwie lubelskim:
a)
powiaty: bełżycki, bychawski, hrubieszowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, opolsko-lubelski, tomaszowski i zamojski oraz powiaty miejskie Lublin, Zamość i Chełm,
b)
w powiecie chełmskim - gromady: Chojno Nowe, Kamień, Leśniowice, Liszno, Pawłów, Rejowiec, Siedliszcze, Sielec, Wojsławice i Żmudź,
c)
w powiecie puławskim - gromady: Celejów, Garbów, Klementowice, Piotrowice, Sadurki, Wąwolnica oraz miasta Nałęczów i Kazimierz Dolny,
6)
w województwie łódzkim - powiaty: kutnowski, łęczycki i poddębicki,
7)
w województwie opolskim - powiaty: brzeski, kluczborski, kozielski, krapkowicki, namysłowski, niemodliński, oleski, opolski, strzelecki oraz powiaty miejskie Brzeg i Opole,
8)
miasto Poznań,
9)
w województwie poznańskim - powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, krotoszyński, obornicki, poznański, rawicki, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki i wrzesiński oraz powiat miejski Gniezno,
10)
w województwie szczecińskim - powiaty: chojeński, choszczeński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki,
11)
w województwie warszawskim - powiaty: ciechanowski, gostyniński, grodziskomazowiecki, grójecki, mławski, nowodworski, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, pułtuski, sierpecki, żuromiński oraz powiaty miejskie Płock, Pruszków i Żyrardów,
12)
miasto Wrocław,
13)
w województwie wrocławskim:
a)
powiaty: górowski, legnicki, lubiński, oleśnicki, oławski, sycowski, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski oraz powiat miejski Legnica,
b)
w powiecie bolesławieckim - gromady: Gromadka i Różyniec,
c)
powiat milicki z wyjątkiem gromad: Bukowice, Krośnice i Kuźnica Czeszycka,
d)
w powiecie złotoryjskim - gromady: Biała i Chojnów,
14)
w województwie zielonogórskim - powiaty: głogowski, gorzowski, międzyrzecki, nowosolski, strzelecki, sulechowski, sulęciński, świebodziński, wschowski i zielonogórski oraz powiaty miejskie Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.
1.
Owce długowełniste polskie (krzyżówkowe) w sortymentach głównych 60’S-58’S (B-BC) uznaje się za odpowiednie do hodowli w rejonie obejmującym:
1)
miasto Łódź,
2)
województwo łódzkie z wyjątkiem powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego i poddębickiego,
3)
w województwie poznańskim - powiaty: czarnkowski, kolski, kościański, leszczyński, międzychodzki, ostrowski i pleszewski oraz powiaty miejskie Leszno i Ostrów Wielkopolski.
2.
Owce długowełniste polskie (krzyżówkowe) w sortymentach głównych 58’S-56’S (BC-C) uznaje się za odpowiednie do hodowli w rejonie obejmującym:
1)
w województwie białostockim - powiaty: ełcki, gołdapski, grajewski, kolneński, łapski, łomżyński, moniecki, olecki, wysokomazowiecki i zambrowski,
2)
w województwie bydgoskim - powiat chojnicki,
3)
województwo gdańskie,
4)
województwo katowickie z wyjątkiem:
a)
gromad: Bystra, Godziszka, Hałcnów, Jaworze, Kamienica, Mikuszowice Krakowskie, Rybarzowice, Straconka, Wapienica i Wilkowice oraz osiedli Mikuszowice Śląskie i Szczyrk w powiecie bielskim,
b)
gromad: Brenna, Goleszów, Istebna, Jaworzynka i Koniaków oraz miast Wisła i Ustroń w powiecie cieszyńskim,
5)
w województwie kieleckim - powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, kozienicki, pińczowski, staszowski, włoszczowski, zwoleński oraz powiat miejski Skarżysko-Kamienna,
6)
województwo koszalińskie z wyjątkiem powiatów: drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego i złotowskiego,
7)
miasto Kraków,
8)
w województwie krakowskim - powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki i tarnowski oraz powiat miejski Tarnów,
9)
w województwie lubelskim:
a)
powiaty: bialski, biłgorajski, janowski, lubartowski, łukowski, parczewski, radzyński i włodawski,
b)
powiat chełmski z wyjątkiem gromad wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 5 lit. b),
c)
w powiecie puławskim - gromady: Baranów, Bochotnica, Gołąb, Góra Puławska, Janowiec, Końskowola, Kurów, Markuszów, Zarzecze i Żyrzyn oraz miasto Puławy,
10)
w województwie olsztyńskim - powiaty: działdowski, iławski i nowomiejski,
11)
w województwie opolskim w powiecie grodkowskim - gromady: Gnojna, Jędrzejów, Kolnica, Maciejowice, Sidzina, Skoroszyce i Tarnów Grodkowski oraz miasto Grodków,
12)
w województwie poznańskim - powiaty: chodzieski, kaliski, kępiński, koniński, nowotomyski, ostrzeszowski, słupecki, trzcianecki, turecki i wolsztyński oraz powiaty miejskie Kalisz i Piła,
13)
w województwie rzeszowskim - powiaty: brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycki, rzeszowski, strzyżowski i tarnobrzeski oraz powiaty miejskie Przemyśl i Rzeszów,
14)
w województwie szczecińskim - powiaty: goleniowski, gryfiński, łobeski, nowogardzki i szczeciński oraz powiat miejski Szczecin,
15)
w województwie warszawskim - powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, przasnyski, rycki, siedlecki, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, wołomiński i wyszkowski oraz powiaty miejskie Otwock i Siedlce,
16)
w województwie wrocławskim:
a)
powiaty: dzierżoniowski, jaworski, lwówecki, strzeliński, świdnicki, ząbkowicki i zgorzelecki oraz powiat miejski Świdnica,
b)
powiat bolesławiecki z wyjątkiem gromad: Gromadka i Różyniec,
c)
w powiecie milickim - gromady: Bukowice, Krośnice i Kuźnica Czeszycka,
d)
w powiecie wałbrzyskim gromada Stare Bogaczowice,
e)
powiat złotoryjski z wyjątkiem gromad wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 13 lit. d) oraz osiedla Wojcieszów,
17)
w województwie zielonogórskim:
a)
powiaty: słubicki, szprotawski, żagański i żarski,
b)
powiat krośnieński z wyjątkiem gromad: Bobrowice, Chlebowo, Janiszewice, Maszewo i Wałowice,
3.
Owce długowełniste polskie (krzyżówkowe) w sortymentach głównych 56’S-50’S (C-CD) uznaje się za odpowiednie do hodowli w rejonie obejmującym:
1)
w województwie białostockim - powiaty: augustowski, białostocki, bielski, dąbrowski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski i suwalski oraz powiat miejski Białystok,
2)
w województwie kieleckim powiat kielecki oraz powiat miejski Kielce,
3)
województwo olsztyńskie z wyjątkiem powiatów: działdowskiego, iławskiego i nowomiejskiego,
4)
w województwie opolskim:
a)
powiaty: głubczycki, nyski, prudnicki, raciborski oraz powiaty miejskie Nysa i Racibórz,
b)
w powiecie grodkowskim - gromady: Kamiennik, Kłodobok i Otmuchów oraz miasto Otmuchów,
5)
w województwie szczecińskim - powiaty: gryficki, kamieński i woliński,
6)
w województwie zielonogórskim:
a)
powiat lubski,
b)
w powiecie krośnieńskim - gromady: Bobrowice, Chlebowo, Janiszewice, Maszewo i Wałowice.
Owce pogórza uznaje się za odpowiednie do hodowli w rejonie obejmującym:
1)
w województwie katowickim:
a)
w powiecie bielskim - gromady: Bystra, Godziszka, Hałcnów, Jaworze, Kamienica, Mikuszowice Krakowskie, Rybarzowice, Straconka, Wapienica i Wilkowice oraz osiedla Mikuszowice Śląskie i Szczyrk,
b)
w powiecie cieszyńskim - gromady: Brenna, Goleszów, Istebna, Jaworzynka i Koniaków oraz miasta Wisła i Ustroń,
2)
w województwie krakowskim:
a)
powiaty: myślenicki i wadowicki,
b)
powiat limanowski z wyjątkiem gromad: Jurków, Kamienica, Mszana Górna, Niedźwiedź i Słopnice,
c)
powiat nowosądecki z wyjątkiem gromad: Kąclowa, Łabowa, Mochnaczka Wyżna, Muszyna, Rytro, Tylicz i Żegiestów oraz powiat miejski Nowy Sącz,
d)
powiat suski z wyjątkiem gromad: Bystra, Sidzina i Zawoja,
e)
powiat żywiecki z wyjątkiem gromad: Cięcina, Jeleśnia, Koszarawa, Krzyżowa, Milówka, Przyborów, Rajcza, Sopotnia Mała, Sól, Świnna i Ujsoły oraz osiedle Węgierska Górka,
3)
w województwie rzeszowskim - powiaty: gorlicki, krośnieński, leski, sanocki i ustrzycki,
4)
w województwie wrocławskim:
a)
powiaty: bystrzycki, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, noworudzki i wałbrzyski z wyjątkiem gromady Stare Bogaczowice oraz powiaty miejskie Jelenia Góra i Wałbrzych,
b)
w powiecie złotoryjskim osiedle Wojcieszów.
Owce górskie polskie uznaje się za odpowiednie do hodowli w rejonie obejmującym w województwie krakowskim:
1)
powiat nowotarski i powiat miejski Zakopane,
2)
w powiecie limanowskim - gromady: Jurków, Kamienica, Mszana Górna, Niedźwiedź i Słopnice,
3)
w powiecie nowosądeckim - gromady: Kąclowa, Łabowa, Mochnaczka Wyżna, Muszyna, Rytro, Tylicz i Żegiestów,
4)
w powiecie suskim - gromady: Bystra, Sidzina i Zawoja,
5)
w powiecie żywieckim - gromady: Cięcina, Jeleśnia, Koszarawa, Krzyżowa, Milówka, Przyborów, Rajcza, Sopotnia Mała, Sól, Świnna i Ujsoły oraz osiedle Węgierska Górka.
1.
Uznaje się za odpowiednie do hodowli utrzymywane w chowie zamkniętym:
a)
owce rasy karakuł na terenie całego kraju z wyjątkiem rejonu owcy górskiej polskiej i owcy pogórza w województwach: katowickim, krakowskim, rzeszowskim, wrocławskim oraz rejonów owcy długowełnistej polskiej w województwach: gdańskim, koszalińskim, olsztyńskim i szczecińskim,
b)
owce czarnogłówki na terenie całego kraju,
c)
owce kożuchowe (wrzosówki) w powiatach białostockim, hajnowskim i sokólskim województwa białostockiego.
2.
Minister Rolnictwa może uznać za odpowiednie do hodowli utrzymywane w chowie zamkniętym owce innych ras lub typów niż określone zarządzeniem dla poszczególnych rejonów.
3.
Chów uważa się za zamknięty, jeżeli produkowany materiał, z wyjątkiem sztuk zbywanych na ubój aparatowi skupu, jest rozprowadzany tylko za pośrednictwem uspołecznionego przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami hodowlanymi.
Dla wytworzenia owiec długowełnistych polskich (krzyżówkowych) określonych w § 1 pkt 2 lit. a) i b) dopuszcza się do użycia jako komponenta tryki typu merynosa mięsnego (pogrubionego).
W okresie do dnia 31 grudnia 1969 r. uznaje się za odpowiednie do hodowli również owce merynosowe i długowełniste w sortymencie wyższym lub niższym o jeden stopień od określonego w § 1 pkt 1 i 2.
Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli owiec poszczególnych ras i typów (Monitor Polski Nr 93, poz. 1201).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.