Monitor Polski

M.P.1964.6.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 4 stycznia 1964 r.
w sprawie rejonizacji hodowli bydła.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 54, poz. 310) zarządza się, co następuje:
§  1. Na terenie województwa białostockiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło ras: polskiej czerwonej, duńskiej czerwonej, jersey i angler w powiatach: augustowskim, białostockim, bielskim, dąbrowskim, hajnowskim, kolneńskim, łapskim, łomżyńskim, monieckim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, wysokomazowieckim i zambrowskim;
2) bydło ras: polskiej czerwonej, duńskiej czerwonej i nizinnej czarno-białej w powiatach: ełckim, gołdapskim, grajewskim, oleckim i suwalskim.
§  2. Na terenie województw: bydgoskiego, gdańskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i zielonogórskiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło rasy nizinnej czarno-białej.
§  3. Na terenie województwa katowickiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło rasy nizinnej czarno-białej w powiatach: będzińskim, częstochowskim, gliwickim, kłobuckim, myszkowskim, pszczyńskim, rybnickim, tyskim, wodzisławskim i zawierciańskim;
2) bydło ras: nizinnej czerwono-białej, polskiej czerwonej i duńskiej czerwonej w powiatach bielskim i cieszyńskim;
3) bydło ras: nizinnej czarno-białej, polskiej czerwonej i duńskiej czerwonej w powiatach lublinieckim i tarnogórskim.
§  4. Na terenie województwa kieleckiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło rasy nizinnej czarno-białej w powiatach: białobrzeskim, kazimierskim, kozienickim, radomskim, szydłowieckim i zwoleńskim;
2) bydło ras: polskiej czerwonej, duńskiej czerwonej, jersey i angler w powiatach: iłżeckim, kieleckim, koneckim, opoczyńskim i staszowskim;
3) bydło ras: polskiej czerwonej, nizinnej czarno-białej, duńskiej czerwonej, jersey i angler w powiatach: buskim, jędrzejowskim, lipskim, opatowskim, pińczowskim, przysuskim, sandomierskim i włoszczowskim.
§  5. Na terenie województwa krakowskiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło rasy nizinnej czarno-białej w powiatach: miechowskim, olkuskim i proszowickim;
2) bydło ras: polskiej czerwonej, duńskiej czerwonej, jersey i angler w powiatach: limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, oświęcimskim, suskim, wadowickim i żywieckim;
3) bydło ras: polskiej czerwonej, nizinnej czarno-białej, duńskiej czerwonej i angler w powiatach: bocheńskim, brzeskim, chrzanowskim, dąbrowskim, krakowskim i tarnowskim.
§  6. Na terenie województwa lubelskiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło ras: polskiej czerwonej, duńskiej czerwonej, jersey i angler w powiatach: bialskim, biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, kraśnickim, tomaszowskim i włodawskim;
2) bydło rasy nizinnej czarno-białej w powiatach: lubartowskim, lubelskim i łukowskim;
3) bydło ras: polskiej czerwonej, nizinnej czarno-białej, duńskiej czerwonej i angler w powiatach: bełżyckim, bychawskim, krasnostawskim, opolsko-lubelskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim i zamojskim.
§  7. Na terenie województwa łódzkiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło rasy nizinnej czarno-białej w powiatach: bełchatowskim, brzezińskim, kutnowskim, łaskim, łęczyckim, łowickim, łódzkim, pajęczańskim, piotrkowskim, poddębickim, radomszczańskim, sieradzkim, skierniewickim, wieluńskim i wieruszowskim;
2) bydło ras: polskiej czerwonej, nizinnej czarno-białej i duńskiej czerwonej w powiecie rawskim.
§  8. Na terenie województwa olsztyńskiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło rasy nizinnej czarno-białej w powiatach: bartoszyckim, biskupieckim, braniewskim, działdowskim, iławskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, morąskim, nowomiejskim, olsztyńskim, ostródzkim, pasłęckim, szczycieńskim i węgorzewskim;
2) bydło ras: polskiej czerwonej, nizinnej czarno-białej, duńskiej czerwonej, jersey i angler w powiatach: giżyckim, mrągowskim, nidzickim i piskim.
§  9. Na terenie województwa opolskiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło rasy nizinnej czarno-białej w powiatach: brzeskim, kluczborskim, namysłowskim, oleskim i raciborskim;
2) bydło rasy nizinnej czerwono-białej w powiatach: głubczyckim, nyskim i prudnickim;
3) bydło ras: nizinnej czarno-białej, nizinnej czerwono-białej, polskiej czerwonej i duńskiej czerwonej w powiecie krapkowickim;
4) bydło ras: nizinnej czarno-białej, polskiej czerwonej i duńskiej czerwonej w powiatach opolskim i strzeleckim;
5) bydło ras: nizinnej czarno-białej i nizinnej czerwono-białej w powiatach: grodkowskim, kozielskim i niemodlińskim.
§  10. Na terenie województwa poznańskiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło rasy nizinnej czarno-białej w powiatach: chodzieskim, czarnkowskim, gnieźnieńskim, gostyńskim, jarocińskim, kaliskim, kępińskim, kolskim, konińskim, kościańskim, krotoszyńskim, leszczyńskim, międzychodzkim, nowotomyskim, obornickim, ostrowskim, ostrzeszowskim, pleszewskim, poznańskim, słupeckim, szamotulskim, średzkim, śremskim, trzcianeckim, tureckim, wągrowieckim, wolsztyńskim i wrzesińskim;
2) bydło ras: polskiej czerwonej, duńskiej czerwonej i angler w powiecie rawickim.
§  11. Na terenie województwa rzeszowskiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło ras: polskiej czerwonej, duńskiej czerwonej, jersey i angler w powiatach: dębickim, gorlickim, jasielskim, kolbuszowskim, krośnieńskim, lubaczowskim, niżańskim i ropczyckim;
2) bydło rasy simentalskiej w powiatach: leskim, sanockim i ustrzyckim;
3) bydło ras: simentalskiej i polskiej czerwonej w powiecie brzozowskim;
4) bydło ras: nizinnej czarno-białej, polskiej czerwonej, duńskiej czerwonej, jersey i angler w powiatach: jarosławskim, leżajskim, łańcuckim, mieleckim, przemyskim, przeworskim, rzeszowskim, strzyżowskim i tarnobrzeskim.
§  12. Na terenie województwa warszawskiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło rasy nizinnej czarno-białej w powiatach: ciechanowskim, garwolińskim, gostynińskim, grodzisko-mazowieckim, grójeckim, łosickim, makowskim, mińskim, mławskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, płockim, płońskim, pruszkowskim, przasnyskim, pułtuskim, ryckim, siedleckim, sochaczewskim, sokołowskim, węgrowskim i wołomińskim;
2) bydło ras: nizinnej czarno-białej, polskiej czerwonej, duńskiej czerwonej, jersey i angler w powiecie wyszkowskim;
3) bydło ras: polskiej czerwonej, duńskiej czerwonej, jersey i angler w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, sierpeckim i żuromińskim.
§  13. Na terenie województwa wrocławskiego uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło następujących ras:
1) bydło rasy nizinnej czarno-białej w powiatach: bolesławieckim, górowskim, legnickim, lubińskim, oleśnickim, trzebnickim, wołowskim i wrocławskim;
2) bydło rasy nizinnej czerwono-białej w powiatach: bystrzyckim, dzierżoniowskim, jaworskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, kłodzkim, lubańskim, lwóweckim, noworudzkim, oławskim, sycowskim, średzkim, świdnickim, wałbrzyskim i ząbkowickim;
3) bydło ras: nizinnej czarno-białej i nizinnej czerwono-białej w powiatach: strzelińskim, zgorzeleckim i złotoryjskim;
4) bydło ras: polskiej czerwonej, nizinnej czarno-białej, duńskiej czerwonej i angler w powiecie milickim.
§  14.
1. W miastach stanowiących powiaty miejskie uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło ras: nizinnej czarno-białej, polskiej czerwonej, nizinnej czerwono-białej simentalskiej, duńskiej czerwonej, jersey i angler.
2. W miastach wyłączonych z województw uznaje się za odpowiednie do hodowli bydło rasy nizinnej czarno-białej.
§  15. Uznaje się za odpowiednie do hodowli na terenie całego kraju bydło ras mięsnych: charolais, aberdeen-angus i hereford w oborach i zakładach stanowiących własność Państwa.
§  16. Minister Rolnictwa może uznać w niektórych gospodarstwach za odpowiednie do hodowli bydło innych ras niż określone dla danego rejonu, pod warunkiem że materiał produkowany w tych gospodarstwach, z wyjątkiem sztuk zbywanych na ubój państwowemu aparatowi skupu, będzie rozprowadzany za pośrednictwem uspołecznionych przedsiębiorstw obrotu zwierzętami hodowlanymi.
§  17. Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli bydła poszczególnych ras (Monitor Polski z 1955 r. Nr 93, poz. 1199 oraz z 1959 r. Nr 43, poz. 201 i Nr 69, poz. 360).
§  18. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.