§ 10. - Rejestracja zakładów wytwarzających i naprawiających narzędzia pomiarowe oraz sprawowanie nadzoru przez organy administracji miar nad wytwarzaniem i naprawą narzędzi pomiarowych.

Monitor Polski

M.P.1967.56.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1967 r.
§  10.
Dowody rejestracji uprawniające do wyrobu i naprawy narzędzi pomiarowych, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, są ważne do dnia 30 czerwca 1968 r.