§ 9. - Rejestracja spóźnionych roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie.

Monitor Polski

M.P.1952.A-28.416

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1952 r.
§  9.
Osoby, które uzyskają prawo do zaopatrzenia inwalidzkiego na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 1952 r. (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 52), nie mogą otrzymać zaopatrzenia pieniężnego za okres wcześniejszy niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu w życie tej ustawy, tj. od 1 marca 1952 r.