§ 8. - Rejestracja spóźnionych roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie.

Monitor Polski

M.P.1952.A-28.416

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1952 r.
§  8.
Postępowanie rewizyjno-lekarskie w sprawach osób, których spóźnione roszczenia zostały zarejestrowane, przeprowadza się na tych samych zasadach, co i innych osób.