§ 6. - Rejestracja spóźnionych roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie.

Monitor Polski

M.P.1952.A-28.416

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1952 r.
§  6.
Spóźnione roszczenia inwalidów i osób pozostałych sprzed 1 września 1939 r. nie mogą być w zasadzie uwzględnione, chyba że osoba ubiegająca się o zaopatrzenie - poza ogólnymi warunkami - posiada nadto dokumenty, które mogą stanowić podstawę do ustalenia jej prawa do zaopatrzenia.