§ 5. - Rejestracja spóźnionych roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie.

Monitor Polski

M.P.1952.A-28.416

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1952 r.
§  5.
1.
Jeżeli lekarz referatu spraw inwalidzkich nie stwierdzi u osoby, ubiegającej się w terminie spóźnionym o zaopatrzenie inwalidzkie, co najmniej 45% utraty (ogólnej utraty) zdolności zarobkowej, należy odmówić zarejestrowania roszczeń.
2.
Należy odmówić także zarejestrowania roszczeń wówczas, gdy nie stwierdzi się szczególnych okoliczności, przemawiających za ich uwzględnieniem.