§ 2. - Rejestracja spóźnionych roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie.

Monitor Polski

M.P.1952.A-28.416

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1952 r.
§  2.
Za szczególne okoliczności, uzasadniające zarejestrowanie spóźnionych roszczeń, należy przyjąć u:
a)
autochtonów Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska - okoliczność, że jako autochtoni nie orientowali się w obowiązujących przepisach polskich,
b)
członków demokratycznych organizacji podziemnych i partyzanckich - okoliczności wymienione w § 3 ust. 2.