Rejestr państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze.

Monitor Polski

M.P.2001.4.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 2001 r.

OBWIESZCZENIE
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze.

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) ogłasza się:
1)
rejestr państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: świeże mięso, podroby oraz jelita naturalne: wołowe, cielęce, baranie, jagnięce, kozie, wieprzowe; świeże mięso i podroby drobiowe; mleko i przetwory mleczne; przedżołądki wołowe i baranie; tłuszcze topione, smalec; ryby konsumpcyjne, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z ryb, skorupiaków i mięczaków; jaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskie; zwierzęce jadalne preparaty białkowe; świeże mięso: wieprzowe, wołowe, baranie, kozie i końskie nie przeznaczone do konsumpcji; mączka rybna; pasza dla zwierząt; przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierząt, w tym karma dla psów i kotów, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,
2)
rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przetwory mięsne oraz suszone mięso i ekstrakty mięsne z: bydła domowego, parzystokopytnych zwierząt łownych hodowlanych, domowych owiec lub kóz, świń domowych, dzików hodowlanych, domowych jednokopytnych, drobiu domowego, dzikiego ptactwa hodowlanego, domowych królików, parzystokopytnych zwierząt łownych, dzików, dzikich królików i zajęcy oraz dzikiego ptactwa łownego, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia rejestry państw zastępują rejestry państw stanowiące załączniki nr 1 i 2 do obwieszczenia Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze (Monitor Polski Nr 40, poz. 800).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Rejestr państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: świeże mięso, podroby oraz jelita naturalne: wołowe, cielęce, baranie, jagnięce, kozie, wieprzowe; świeże mięso i podroby drobiowe; mleko i przetwory mleczne; przedżołądki wołowe i baranie; tłuszcze topione, smalec; ryby konsumpcyjne, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z ryb, skorupiaków i mięczaków; jaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskie; zwierzęce jadalne preparaty białkowe; świeże mięso: wieprzowe, wołowe, baranie, kozie i końskie nie przeznaczone do konsumpcji1); mączka rybna; pasza dla zwierząt; przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierząt, w tym karma dla psów i kotów2).

Kod ISOKrajŚwieże mięso, podroby i jelita naturalneZwierzęce jadalne preparaty białkowe
wołowe, cielęcebaranie, jagnięce, koziewieprzoweŚwieże mięso i podroby drobiowePrzedżołądki wołowe i baranieMleko i przetwory mleczneTłuszcze topione, smalecRyby konsumpcyjne, skorupiaki, mięczaki i przetwory z ryb, skorupiaków i mięczakówJaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskiewołoweinne gatunkiMączka rybnaPasza dla zwierząt, przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierzątKarma dla psów i kotówŚwieże mięso wieprzowe nie przeznaczone do konsumpcjiŚwieże mięso wołowe, baranie, kozie i końskie nie przeznaczone do konsumpcji
1234567891011121314
ARRepublika Argentyńska---xx*xxxxxxxxx--
AUZwiązek Australijskixxxxxxxxxxxxxxxx
ARepublika Austriixxxxxxxxxxxx-xxx
BKrólestwo Belgii-xxx-xxxx-xx-xxxx-
BYRepublika Białoruś----x*--xx-------
BGRepublika Bułgarii--xx--xxxxxxxxx-
CNChińska Republika Ludowaw***w***w*----x--------
HRRepublika Chorwacjixxxxxxxxxxxxxxxx
CZRepublika Czeskaxxxxxxxxxxxxxxxx
DKKrólestwo Danii-xxx-xxxx-xx-xxxx-
ESRepublika Estońskaw***w***w***-x*x-xx--xxx--
SFRepublika Finlandiixxxxxxxxxxxxxxxx
FRepublika Francuska-xxx-xxxx-xx-xxxx-
GRRepublika Grecka---xx*xxxxxxx-x--
EKrólestwo Hiszpanii-xxx-xxxx-xx-xxxx-
NIKrólestwo Niderlandów-xxx-xxxx-xx-xxxx-
IRIrlandia-xxx-xxxx-xx-xxxx-
ISRepublika Islandiixxxxxxxxxxxxxxxx
ILPaństwo Izraelxx-xxxxxxxxxxx-x
CAKanadaxxxxxxxxxxxxxxxx
LIRepublika Litewskaw***w***w***-x*x-xx-------
LXWielkie Księstwo Luksemburga-xxx-xxxx-xx-xxxx-
LVRepublika Łotewskaw***w***w***-x*x-xx-------
NKrólestwo Norwegiixxxxxxxxxxxxxxxx
NZNowa Zelandiaxxxxxxxxxxxxxxxx
PRepublika Portugalska-x-x-xxxx-xx-xxx--
DRepublika Federalna Niemiec-xw*x-xxxx-xx-xxx--
RUFederacja Rosyjska----x*--xx-------
RORumuniaxxxxxxxxxxxxxxxx
SKRepublika Słowackaxxxxxxxxxxxxxxxx
SIRepublika Słoweniixxxxxxxxxxxxxxxx
CHKonfederacja Szwajcarska-xxx-xxxx-xx-xxxx-
SKrólestwo Szwecjixxxxxxxxxxxx-xxx
HRepublika Węgierskaxxxxxxxxxxxxxxxx
IRepublika Włoska--w**xxxxxx-xx-xxxw**-
UAUkraina----x*--xx-------
UYWschodnia Republika Urugwaju---xx*xxxxxxxxx--
USStany Zjednoczone Ameryki3)xxxxxxxxxxxxxxxx
GBZjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej-x-x-xxxx-xx-xxxx-
Legenda:

1) Towary mogą być przywożone i przewożone wyłącznie z zakładów posiadających uprawnienia UE lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub skontrolowanych i zaakceptowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii, gdy kraj wysyłający jest krajem pochodzenia. W przypadku innego pochodzenia towaru niż z kraju wysyłającego, a wyprodukowania go w kraju wskazanym w rejestrze do przywozu i przewozu bez zezwolenia Głównego Lekarza Weterynarii, towarowi takiemu powinna towarzyszyć dokumentacja weterynaryjna:

- kserokopia oryginału świadectwa zdrowia wystawionego w kraju pochodzenia towaru,

- świadectwo zdrowia w wersji wymaganej przez Polskę, wystawione w kraju wysyłającym towar.

2) Kraj wysyłający jest krajem pochodzenia (z wyjątkiem UE). W przypadku innego pochodzenia towaru niż z kraju wysyłającego, a wyprodukowania go w kraju wskazanym w rejestrze do przywozu i przewozu bez zezwolenia Głównego Lekarza Weterynarii, towarowi takiemu powinna towarzyszyć dokumentacja weterynaryjna:

- kserokopia oryginału świadectwa zdrowia wystawionego w kraju pochodzenia towaru,

- świadectwo zdrowia w wersji wymaganej przez Polskę, wystawione w kraju wysyłającym towar.

3) Towary mogą być przywożone i przewożone wyłącznie z zakładów posiadających uprawnienia federalne lub UE.

x - Możliwość przywozu i przewozu bez zezwolenia Głównego Lekarza Weterynarii,

x* - przedżołądki muszą być poddane obróbce termicznej do temperatury nie niższej niż 100°C przez co najmniej 5 minut lub nie niższej niż 90°C przez co najmniej 15 minut,

xxx - możliwość przywozu i przewozu bez zezwolenia Głównego Lekarza Weterynarii karmy dla psów,

w* - możliwość przywozu i przewozu wyłącznie jelit z landów/prowincji wolnych od klasycznego pomoru świń,

w** - z wykluczeniem Sardynii i Sycylii,

w*** - możliwość przywozu i przewozu wyłącznie jelit.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przetwory mięsne oraz suszone mięso i ekstrakty mięsne z: bydła domowego, parzystokopytnych zwierząt łownych hodowlanych, domowych owiec lub kóz, świń domowych, dzików hodowlanych, domowych jednokopytnych, drobiu domowego, dzikiego ptactwa hodowlanego, domowych królików, parzystokopytnych zwierząt łownych, dzików, dzikich królików i zajęcy oraz dzikiego ptactwa łownego1).

Kod ISOKrajPrzetwory mięsne z:
bydła domowego, parzystokopytnych zwierząt łownych hodowlanychdomowych owiec lub kózświń domowych, dzików hodowlanychdomowych jednokopytnychdrobiu domowego, dzikiego ptactwa hodowlanegodomowych królikówparzystokopytnych zwierząt łownychdzikówdzikich królików i zajęcydzikiego ptactwa łownego
123456789101112
ARepublika AustriiAAAAAAAAAA
BKrólestwo Belgii-AAAAAAAAA
BGRepublika BułgariiB-DB-DB-DB-DB-DB-DB-DB-DB-DB-D
CZRepublika CzeskaAADAAAADAA
DKKrólestwo Danii-AAAAAAAAA
SFRepublika FinlandiiAAAAAAAAAA
FRepublika Francuska-AAAAAAAAA
GRRepublika GreckaB-DB-DAAAAB-DAAA
EKrólestwo Hiszpanii-AAAAAAAAA
NLKrólestwo Niderlandów-AAAAAAAAA
IRIrlandia-AAAAAAAAA
ISRepublika IslandiiBBBA-ABBA-
CAKanadaAAAAAAAAAA
LXWielkie Księstwo

Luksemburga

-AAAAAAAAA
DRepublika Federalna Niemiec-AB-DAAAAB-DAA
PRepublika Portugalska-AB-DAAAAB-DAA
RORumuniaAADAAAADAA
SKRepublika SłowackaAADAAAADAA
SIRepublika SłoweniiAADADAADAD
USStany Zjednoczone Ameryki2)AAAAAAAAAA
CHKonfederacja Szwajcarska-AAAAAADAA
SKrólestwo SzwecjiAAAAAAAAAA
HRepublika WęgierskaAAAAAAAAAA
IRepublika Włoska-AA*AAAAA*AA
UKZjednoczone Królestwo

Wielkiej Brytanii

i Irlandii Północnej

-AAAAAAAAA
Legenda:

1) Przetwory mięsne mogą być przywożone i przewożone wyłącznie z zakładów posiadających uprawnienia UE lub USA lub skontrolowanych i zaakceptowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii, a kraj pochodzenia jest krajem wysyłającym; przetwory mięsne odpowiadać muszą polskim wymaganiom, w tym mikrobiologicznym, chemicznym i fizycznym; świeże mięso użyte do wytworzenia przetworów mięsnych musi odpowiadać wymaganiom zdrowotnym określonym dla eksportu mięsa.

2) Przetwory mięsne mogą pochodzić wyłącznie z zakładów posiadających uprawnienia federalne lub UE.

Minimalne parametry obróbki termicznej przetworów mięsnych

A. Nie ustalono specyficznej temperatury obróbki termicznej, jednakże produkt musi być poddany obróbce w taki sposób, aby na przekroju nie posiadał cech mięsa świeżego.

B. Obróbka w hermetycznie zamykanych pojemnikach (konserwy) do wartości Fo 3 lub wyższej.

C. Minimalna temperatura 80°C, która musi być osiągnięta w bloku podczas obróbki termicznej.

D. Minimalna temperatura 70°C, która musi być osiągnięta w bloku podczas obróbki termicznej, lub dla szynek - procesy obejmujące naturalną fermentację i dojrzewanie przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy, w wyniku których uzyskuje się:

aw nie wyższą od 0,93,

pH nie wyższe od 6,0.

A* - z Sycylii i Sardynii B-D