§ 2. - Regulamin Trybunału Konstytucyjnego. - M.P.2017.767 - OpenLEX

§ 2. - Regulamin Trybunału Konstytucyjnego.

Monitor Polski

M.P.2017.767

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.